Jak si koupím jízdenku pomocí Aplikace MojeDPO?

MojeDPO je multifunkční platforma pro nákup jízdních dokladů, přičemž tyto jízdní doklady nelze zakoupit s odloženou platností, ale jsou k dispozici (platné) po úspěšném provedení úhrady jízdného a uplynutí časového intervalu. Mezi úspěšným provedením úhrady jízdného a počátkem platnosti jízdního dokladu je stanoven časový interval přibližně 60 sekund. Elektronické jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace MojeDPO jsou přestupní, mají časovou platnost a platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.

Z aplikace MojeDPO může být v daném okamžiku pořízeno maximálně 50 ks platných elektronických jízdenek.

Ceny jízdenek