Jízdné

Chci krátkodobou nebo dlouhodobou jízdenku?

Krátkodobé jízdenky jsou určeny pro cestující, kteří využívají MHD příležitostně. Nejjednodušší nákup krátkodobé jízdenky je přiložením bankovní karty k žlutému terminálu ve vozidle (více o možnostech nákupu krátkodobých jízdenek zde (https://dotazy.dpo.cz/654330-Jak-si-koup%C3%ADm-kr%C3%A1tkodobou-j%C3%ADzdenku-)). Dlouhodobé jízdenky jsou výhodné zejména pro cestující, kteří MHD využívají pravidelně (např. při cestování do zaměstnaní nebo do školy). Dlouhodobé jízdné lze nahrát na bezkontakt...

Kolik stojí krátkodobé jízdenky?

Při využití elektronického jízdného (ODISka, bankovní karta, Kreditní jízdenka) je cena za 10minutovou nepřestupní jízdenku 16 Kč a za 45minutovou přestupní jízdenku 24 Kč (pakliže všechny přestupy budete realizovat do 45 minut od prvního přiložení, na celkové jízdní době poté nezáleží). Ceny zlevněných, 24 hodinových, 3denních a skupinových jízdenek jsou k nalezení zde: https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/ceny-jizdenek.html.

Jak si koupím krátkodobou jízdenku?

Krátkodobé jízdné lze zakoupit bezkontaktní platební kartou nebo pomocí e-peněženky na kartě ODISka přímo ve vozidle, v mobilní aplikaci MojeDPO, Kreditní jízdenkou, SMS jízdenkou nebo prozvoněním a nebo zakoupením krátkodobé papírové jízdenky (jen do 31. 12. 2019). Za bezkontaktní platební kartu se považuje i virtuální platební karta v mobilní aplikaci Apple Pay nebo Google Pay.

24hodinové a 3denní jízdenky

24hodinové jízdenky Jízdenky lze zakoupit pomocí SMS, v mobilní aplikaci MojeDPO nebo v prodejnách DPO v papírové podobě a nejsou určeny pro označování v označovacích zařízeních umístěných v dopravních prostředcích. Jízdenky zakoupené v prodejních automatech mají okamžitou platnost. Jízdenky zakoupené v prodejnách jízdních dokladů je možné zakoupit s okamžitou nebo s odloženou platností. - 24hodinové jízdenky Ostrava XXL (zóna 78) - 100 Kč Obyčejná - 50 Kč Zlevněná (platí pouze pro p...

Mohu cestovat bez jízdenky, když mi automat jízdenku nevydal ani nevrátil peníze?

Ne, nefunkčnost automatů pro prodej jízdenek neopravňuje cestujícího k přepravě bez platného jízdního dokladu.

Mám platnou dlouhodobou jízdenku a nevyužiji ji, je možno ji vrátit?

Podle Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. je možné požádat o vrácení jízdného za nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou jízdenku. Za vrácení jízdného se účtuje manipulační poplatek. Za nevyužitou dobu dlouhodobé časové jízdenky se vrací poměrná částka, a to ode dne uplatnění vrácení jízdného nebo uložení kuponu do úschovy - jízdné nelze vracet zpětně. Peněžní částku je však možné vyplatit pouze cestujícímu - majiteli originálu průkazu. Vracení jízdného poř...

Je pravda, že o víkendu může na 24hodinovou jízdenku cestovat až 5 cestujících?

Ano, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a v době od 1. července do 31. srpna ve všech kalendářních dnech může cestovat na jednu obyčejnou 24hodinovou jízdenku až 5 osob – z toho maximálně dvě osoby starší 15 let. Pro 5 dospělých cestujících máme také v Ostravě 24hodinovou jízdenku skupinovou. Obě uvedené jízdenky platí pro tarifní oblast OSTRAVA XXL (http://www.dpo.cz/jizdne-dp/ceny-jizdenek/273-oblast-xxl.html).