Jízdné

Chci krátkodobou nebo dlouhodobou jízdenku?

Krátkodobé jízdenky jsou určeny pro cestující, kteří využívají MHD příležitostně. Nejjednodušší nákup krátkodobé jízdenky je přiložením bankovní karty k žlutému terminálu ve vozidle (více o možnostech nákupu krátkodobých jízdenek zde (https://dotazy.dpo.cz/654330-Jak-si-koup%C3%ADm-kr%C3%A1tkodobou-j%C3%ADzdenku-)). Dlouhodobé jízdenky jsou výhodné zejména pro cestující, kteří MHD využívají pravidelně (např. při cestování do zaměstnaní nebo do školy). Dlouhodobé jízdné lze nahrát na bezkontakt...

Kolik stojí krátkodobé jízdenky?

Při využití elektronického jízdného (ODISka, bankovní karta, Kreditní jízdenka) je cena za 45minutovou přestupní jízdenku 25 Kč (pakliže všechny přestupy budete realizovat do 45 minut od prvního přiložení, na celkové jízdní době poté nezáleží). Ceny zlevněných, 24 hodinových, 3denních a skupinových jízdenek jsou k nalezení zde: https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/ceny-jizdenek.html.

Jak si koupím krátkodobou jízdenku?

Krátkodobé jízdné lze zakoupit bezkontaktní platební kartou nebo pomocí e-peněženky na kartě ODISka přímo ve vozidle, v mobilní aplikaci MojeDPO, Kreditní jízdenkou a SMS jízdenkou. Za bezkontaktní platební kartu se považuje i virtuální platební karta v mobilní aplikaci Apple Pay nebo Google Pay.

24hodinové a 3denní jízdenky

24hodinové jízdenky Jízdenky lze zakoupit pomocí SMS, v mobilní aplikaci MojeDPO, v jízdenkomatech nebo v prodejnách DPO v papírové podobě. - 24hodinové jízdenky Ostrava XXL (zóna 78) - 100 Kč Obyčejná - 50 Kč Zlevněná (platí pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů) - 200 Kč Skupinová (platí pro 5 osob) 3denní jízdenky Ostrava XXL (zóna 78) Jízdenky lze zakoupit v mobilní aplikaci MojeDPO, v prodejnách DPO v papírové podobě nebo v jízde...

Mohu cestovat bez jízdenky, když mi automat jízdenku nevydal ani nevrátil peníze?

Ne, nefunkčnost automatů pro prodej jízdenek neopravňuje cestujícího k přepravě bez platného jízdního dokladu.

Mám platnou dlouhodobou jízdenku a nevyužiji ji, je možno ji vrátit?

Podle Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. je možné požádat o vrácení jízdného za nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou jízdenku. Za vrácení jízdného se účtuje manipulační poplatek. Za nevyužitou dobu dlouhodobé časové jízdenky se vrací poměrná částka, a to ode dne uplatnění vrácení jízdného nebo uložení kuponu do úschovy - jízdné nelze vracet zpětně. Peněžní částku je však možné vyplatit pouze cestujícímu - majiteli originálu průkazu. Vracení jízdného poř...