Jízdné

Jak si koupím krátkodobou jízdenku?

Krátkodobé jízdenky jsou určeny pro cestující, kteří využívají MHD příležitostně. Přímo ve vozidle lze krátkodobou jízdenku zakoupit přiložením bezkontaktní platební karty, ODISky nebo KREDITní jízdenky. Za bezkontaktní platební kartu se považuje i virtuální platební karta v mobilní aplikaci Apple Pay nebo Google Pay nebo v hodinkách. Krátkodobou jízdenku je možné zakoupit také pomocí aplikace MojeDPO, SEJF nebo formou sms jízdenky. Ceny krátkodobých jízdenek, 24 hodinových, 3denních, síťových ...

Jak si koupím SMS jízdenku?

SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy, je přestupní, má časovou platnost a platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s. Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení. SMS jízdenku cestující obdrží nejpozději do 120 sekund od odeslání. [Ceny SMS jízdenek](https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/sms-jizdenka.html)

Jak si koupím jízdenku pomocí Aplikace MojeDPO?

MojeDPO je multifunkční platforma pro nákup jízdních dokladů, přičemž tyto jízdní doklady nelze zakoupit s odloženou platností, ale jsou k dispozici (platné) po úspěšném provedení úhrady jízdného a uplynutí časového intervalu. Mezi úspěšným provedením úhrady jízdného a počátkem platnosti jízdního dokladu je stanoven časový interval přibližně 60 sekund. Elektronické jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace MojeDPO jsou přestupní, mají časovou platnost a platí pouze ve spojích Dopravního podnik...

Jak si koupím krátkodobou jízdenku pomocí bezkontaktní platební karty?

- Elektronická nepřestupní jízdenka (obyčejná) při výstupu do 10 minut je nutné jízdenku přiložit, aby došlo k vyhodnocení nepřestupní jízdenky - Elektronická přestupní jízdenka (obyčejná) přestupy je možné uskutečnit do 60 minut od prvního označení. Při přestupu je nutné jízdenku vždy přiložit a při výstupy již nikoliv. - 60minutová elektronická jízdenka pro spolucestující (obyčejná/zlevněná) zlevněná platí pro dítě 6-15 let, zavazadlo, psa nebo kolo Denní optimalizace jízdného u BPK ...

Jak si koupím krátkodobou jízdenku pomocí ODISky?

- Elektronická nepřestupní jízdenka (obyčejná/zlevněná) při výstupu do 10 minut je nutné jízdenku přiložit, aby došlo k vyhodnocení nepřestupní jízdenky - Elektronická přestupní jízdenka (obyčejná/zlevněná) přestupy je možné uskutečnit do 60 minut od prvního označení. Při přestupu je nutné jízdenku vždy přiložit a při výstupy již nikoliv. - 60minutová elektronická jízdenka pro spolucestující (obyčejná/zlevněná) zlevněná platí pro dítě 6-15 let, zavazadlo, psa nebo kolo Při jednom nákup...

Kde lze zakoupit 24hodinové a 3denní jízdenky?

24hodinové jízdenky Ostrava XXL Jízdenky lze zakoupit pomocí SMS, v mobilní aplikaci MojeDPO, v jízdenkomatech, na e-shopu nebo v prodejnách DPO v papírové podobě. - Obyčejná - Zlevněná (platí pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku, pro přepravu psů, zavazadel a kola) - Skupinová (platí pro 5 osob) Na prodejně jízdních dokladů je možné zakoupit 24hodinovou síťovou jízdenku. - síťová - síťová zlevněná - síťová skupinová (platí pro 5 osob) 3denní jízden...

Jak si koupím dlouhodobou časovou jízdenku?

Dlouhodobé jízdenky jsou výhodné zejména pro cestující, kteří MHD využívají pravidelně (např. při cestování do zaměstnaní nebo do školy). Dlouhodobé jízdné lze nahrát na bezkontaktní platební kartu, ODISku nebo virtuální ODISku v aplikaci MojeDPO. U ODISky, BPK je možné provést nákup dlouhodobé jízdenky na e-shopu, na prodejnách jízdních dokladů anebo na jízdenkomatech. Před nákupem dlouhodobé jízdenky na fyzickou BPK je nutné prvně provést na e-shopu registraci a u virtuální BPK je registrace ...

Mám platnou dlouhodobou jízdenku a nevyužiji ji, je možno ji vrátit?

Podle Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. je možné požádat o vrácení jízdného za nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou jízdenku. Za vrácení jízdného se účtuje manipulační poplatek. Za nevyužitou dobu dlouhodobé časové jízdenky se vrací poměrná částka, a to ode dne uplatnění vrácení jízdného nebo uložení kuponu do úschovy - jízdné nelze vracet zpětně. Peněžní částku je však možné vyplatit pouze cestujícímu - majiteli originálu průkazu. - vracení jízdné...

Kdy musím kartu ve voze přikládat?

- U zakoupení krátkodobé jízdenky v rámci nákupu na ODISku, KREDITní jízdenku nebo BPK přikládá při nástupu tzv. check-in. - Při výstupu tzv. check-out pouze tehdy, pokud požaduje zakoupení 10minutové jízdenky - Vždy při přestupu do dalšího vozidla, pokud se rozhodl využít přestupní jízdenku do 60minut. - U dlouhodobé jízdenky zakoupené na ODISku nebo BPK přikládá pouze v autobusové a trolejbusové dopravě v době od 20:00 do 4:00 hod. a na vybraných linkách celodenně, kde je povinnost nastu...

Kde získám přehled zakoupených elektronických jízdenek a následný tisk daňového dokladu?

Přehled jízd můžete sledovat, a to včetně tisku daňového dokladu na adrese: www.dpo.cz/e-shop (https://eshop.dpo.cz/)

Za jak dlouhou dobu od zakoupení je dlouhodobá jízdenka na kartě platná?

- ODISka - přiložením ODISky k samoobslužnému terminálu ve vozidlech DPO (nejdříve po 4 hodinách od zakoupení), - terminálu u řidiče MDPO (nejdříve po 4 hodinách od zakoupení), - přiložením ODISky k terminálu u řidiče ve vozidlech příměstských a ostatních městských autobusových dopravců (nejdříve po 24 hodinách od zakoupení), - přiložením ODISky k terminálu průvodčího, k samoobslužnému terminálu ve vlaku nebo ve stanici (nejdříve po 24 hodinách od zakoupení), - při nákupu jednotlivéh...