Jak si koupím SMS jízdenku?

SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy, je přestupní, má časovou platnost a platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s. Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení. SMS jízdenku cestující obdrží nejpozději do 120 sekund od odeslání.

Ceny SMS jízdenek