Konzumace jídla a nápojů ve vozidlech MHD

Ve vozidlech MHD je zakázáno konzumovat potraviny, poživatiny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících.