Jak funguje Kreditní jízdenka v MHD?

Z kreditu na Kreditní jízdence je možné přikládáním k terminálům ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava pořídit běžné elektronické jízdenky:

 • Elektronická nepřestupní jízdenka (obyčejná/zlevněná)
  při výstupu do 10 minut je nutné jízdenku přiložit, aby došlo k vyhodnocení nepřestupní jízdenky
  Ceny jízdenek
 • Elektronická přestupní jízdenka (obyčejná/zlevněná)
  přestupy je možné uskutečnit do 60 minut od prvního označení. Při přestupu je nutné jízdenku vždy přiložit a při výstupy již nikoliv.
  Ceny jízdenek
 • 60minutová elektronická jízdenka pro spolucestující (obyčejná/zlevněná)
  zlevněná platí pro dítě 6-15 let, zavazadlo, psa nebo kolo
  Ceny jízdenek
 • 24hodinová
  u KREDITní jízdenky platí denní optimalizace jízdného, podobně jako u jízd s bankovní platební kartou. Tzn. při opakovaném nákupu elektronických přestupních/nepřestupních jízdenek, jejichž hodnota přesáhne cenu 24hodinové jízdenky se po dosažení uvedeného limitu, v zúčtovacím období (časové rozmezí od 3:00 hodin prvního dne do 2:59 hodin následujícího dne) při následném odbavení již neodečítá další jízdné. Povinnost přikládat jízdenku při každém nástupu do vozidla však zůstává. Ceny jízdenek

Na KREDITní jízdenku je možné si na prodejně jízdních dokladů po předložení dokladu za poplatek nahrát zlevněný profil Dítě 6-15 let