Za jakých podmínek mohu cestovat ve vozidlech MHD se psem?

V návaznosti na Smluvní přepravní podmínky část VIII. bodu 2) smí cestující s sebou přepravovat drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, jsou-li zcela uzavřena ve schránách s nepropustným dnem, a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (např. zápach apod.). Z hlediska jízdného je na zvíře ve schráně pohlíženo jako na zavazadlo.

Přepravu psa lze v návaznosti na jeho velikost řešit dvěma způsoby. Výše uvedenou přepravou v uzavřené schráně s nepropustným dnem (pes v uzavřené schráně nemusí mít náhubek) a přepravou bez schrány, tj. s bezpečným náhubkem, kdy musí být pes držen na krátké šňůře a nesmí být přepravován na sedadle pro cestující. Cestující se psem (bez schrány) může do vozidla nastoupit jen s vědomím řidiče. V jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes (toto omezení neplatí, jde-li o dva psy, které s sebou do vozidla bere jeden cestující). Mimo dobu zvýšených nároků na přepravu může řidič dovolit přepravu psa každé velikosti. Povinnost nasadit náhubek se ze zákona vztahuje na všechny velikosti psů. Pokud cestující nemá možnost přepravovat svého psa s náhubkem, může ho přepravovat ve schráně. Cena za přepravu psa odpovídá ceně zlevněné jízdenky s 50% slevou. V rámci platnosti dlouhodobé nebo 24hodinové obyčejné, zlevněné i skupinové jízdenky může cestující bezplatně přepravovat jednoho psa.

Zvláštní režim přepravy platí pro služební psy státních nebo městských ozbrojených složek, nebo psy, kteří jsou průvodcem držitele průkazu ZTP.