Jak je to s nástupem předními dveřmi v nočních hodinách?

Podle vzoru jiných evropských měst jsou zavedena následující opatření s cílem zlepšit tarifní kázeň cestujících:

piktogram nástup předními dveřmi V době od 20:00 hodin do 4:00 hodin je cestujícím v autobusech a trolejbusech Dopravního podniku Ostrava a.s. umožněn nástup pouze předními dveřmi.

 

piktogram nástup těmito dveřmi Tímto piktogramem jsou označeny přední dveře všech typů autobusů a trolejbusů provozovaných v Ostravském dopravním integrovaném systému a znamená to, že cestující mohou těmito dveřmi nastupovat vždy.

 

piktogram nástup jen přes den Tímto piktogramem jsou označeny v pořadí druhé a další dveře všech typů autobusů a trolejbusů provozovaných v Ostravském dopravním integrovaném systému a znamená to, že v období od 20:00 do 4:00 hodin se takto označenými dveřmi do vozidla nenastupuje.

 

piktogram prokažte se platným jízdním dokladem Ihned po nástupu předními dveřmi v období od 20:00 do 4:00 hodin se, prosím, prokažte řidiči platným jízdním dokladem.

 

piktogram dveře určené pro nástup s kočárkem a jízdním kolem Pro nástup s kočárkem, případně s jízdním kolem, používejte nadále pouze vyhrazené dveře označené piktogramem! Nezapomeňte, prosím, před nástupem s kočárkem nebo jízdním kolem informovat řidiče!