Nástup a výstup do vozidla

Nemohou si dávat řidiči větší pozor, aby nepřivírali cestující do dveří?

S ohledem na pohyb cestujících na zastávkách nebo i ve voze není zcela zřejmé, zda ještě někdo hodlá nastoupit, vystoupit nebo čeká na jiný spoj. Pokud řidič nezpozoruje žádné další cestující, vydá signál „Nenastupujte – nevystupujte“ a spustí zavírání dveří, které proběhne zcela automaticky. Cestující proto musí na základě zvukového signálu urychleně opustit dveřní prostor.

Co je to zastávka na znamení?

Zastávky na znamení jsou v jízdním řádu označeny poznámkou „× - zastávka na znamení“ a na označníku červeným textem „ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ“. Nastupování Vozidlo zastaví na zastávce, pokud se v prostoru zastávky viditelně nachází alespoň jedna osoba nebo již na zastávce stojí jiné vozidlo. Vystupování Před zastávkou na znamení je nutné včas signalizovat řidiči přání zastavit vozidlo stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“ nebo jedním dlouhým stisknutím tlačítka „STOP“ nebo stisknutím „Před...

Jak je to s nástupem předními dveřmi v nočních hodinách?

Podle vzoru jiných evropských měst jsou zavedena následující opatření s cílem zlepšit tarifní kázeň cestujících: V době od 20:00 hodin do 4:00 hodin je cestujícím v autobusech a trolejbusech Dopravního podniku Ostrava a.s. umožněn nástup pouze předními dveřmi. Tímto piktogramem jsou označeny přední dveře všech typů autobusů a trolejbusů provozovaných v Ostravském dopravním integrovaném systému a znamená to, že cestující mohou těmito dveřmi nastupovat vždy. Tímto piktogramem jsou ozna...

Co znamená zastávka pro 2 soupravy?

Na tramvajových zastávkách označených nápisem "PRO 2 SOUPRAVY" mohou být odbavovány současně dvě soupravy tramvají. Druhá souprava nezastavuje znovu uoznačníku zastávky. Zastávka pro 2 soupravy je označena symbolem tramvaje a nápisem "PRO 2 SOUPRAVY" Odbavení cestujících první i druhé tramvaje (nebo souprav tramvají) v pořadí probíhá současně. Po odjezdu první tram¬vaje druhá již u označníku zastávky znovu nezastavuje. V případě, že se na zastávce nachází osoba s omezenou schopností pohybu a o...

Co dělat, když se dveře vozidla na zastávce neotevřou?

Pro nástup (výstup) do (z) vozidla MHD, resp. pro otevření dveří je nutno stisknout tlačítko předvolby pro otevření dveří. Tlačítko pro nástup je zpravidla umístěno na karoserii vozidla vedle dveří nebo na dveřích samotných. Pro výstup z vozidla stiskněte tlačítko na madlu uvnitř vozidla. Dveře vozidla vybaveného předvolbou pro otevření si otevřete sami stiskem příslušného tlačítka. Pokud vozidlo MHD není tímto systémem vybaveno, dveře se otevřou na pokyn řidiče.