Co znamená zastávka pro 2 soupravy?

Na tramvajových zastávkách označených nápisem "PRO 2 SOUPRAVY" mohou být odbavovány současně dvě soupravy tramvají. Druhá souprava nezastavuje znovu uoznačníku zastávky.

Zastávka pro 2 soupravy je označena symbolem tramvaje a nápisem "PRO 2 SOUPRAVY" Odbavení cestujících první i druhé tramvaje (nebo souprav tramvají) v pořadí probíhá současně. Po odjezdu první tram¬vaje druhá již u označníku zastávky znovu nezastavuje.

V případě, že se na zastávce nachází osoba s omezenou schopností pohybu a orientace, dávající znamení k zastavení, je řidič druhé tramvaje povinen zastavit u označníku zastávky.

Seznam tramvajových zastávek pro 2 soupravy

 • Antonína Poledníka
 • Český dům
 • Dubina
 • Důl Jeremenko
 • Důl Jindřich
 • Dům energetiky
 • Dolní Vítkovice
 • Dolní Vítkovice Hlubina
 • Elektra
 • Ferona
 • Hlavní třída
 • Horymírova
 • Hotelový dům Hlubina
 • Hrabůvka kostel
 • Hranečník
 • Hulvácká
 • Josefa Kotase
 • Karolina
 • Karpatská
 • Kino Luna
 • Kolonie Jeremenko
 • Kotva
 • Kpt. Vajdy
 • Krajský úřad
 • Křižíkova
 • Mariánské náměstí
 • Městský stadion
 • Mírové náměstí
 • Most Čs. armády
 • Muglinovská
 • Náměstí Republiky
 • Nová huť hlavní brána
 • Nová huť jižní brána
 • Nová Ves vodárna
 • Obchodní centrum
 • Palkovského
 • Poliklinika
 • Poruba vozovna
 • Prostorná
 • Provaznická
 • Rektorát VŠB
 • Rodinná (na ul. Plzeňské)
 • Ředitelství Vítkovic
 • Sad B. Němcové
 • SPORT ARÉNA (na ul. Závodní oba směry a na ul. Ruské směr centrum)
 • Střelnice
 • Svinov mosty h.z.
 • Telekomunikační škola
 • Teplotechna
 • Třebovická
 • Václava Jiřikovského
 • Vřesinská (výstupní zastávka)
 • Výstaviště
 • Zábřeh vodárna
 • Zahrádky