Kreditní jízdenka

Reklamace chybného nákupu na jízdenkomatu

Reklamaci provedete prostřednictvím reklamačního formuláře (https://www.dpo.cz/pro-cestujici/napiste-nam/poruchy-automatu.html)

Co je Kreditní jízdenka?

Kreditní jízdenka je jednoduchá, anonymní čipová karta, kterou lze zakoupit v nových jízdenkomatech (https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/jizdenkomaty.html), v prodejnách jízdních dokladů (https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/prodejny.html) nebo u našich smluvních prodejců (https://www.dpo.cz/soubory/mapy/prodejny.html). Kreditní jízdenku je možné opakovaně dobíjet finanční částkou a následně používat běžným způsobem, tedy přikládáním k terminálům ve vozidlech. Platnost KREDITní jíz...

Kde si koupím Kreditní jízdenku?

- Novou KREDITní jízdenku je možné zakoupit v tyrkysovém jízdenkomatu (https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/jizdenkomaty.html), na prodejnách jízdních dokladů (https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/prodejny.html) anebo u našich smluvních prodejců (https://www.dpo.cz/soubory/mapy/prodejny.html) s již zvolenou finanční částkou, - Dobití KREDITní jízdenky je možné provést na tyrkysovém jízdenkomatu (https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/jizdenkomaty.html), e-shopu eshop.dpo.cz ...

Jak funguje Kreditní jízdenka v MHD?

Z kreditu na Kreditní jízdence je možné přikládáním k terminálům ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava pořídit běžné elektronické jízdenky: - Elektronická nepřestupní jízdenka (obyčejná/zlevněná) při výstupu do 10 minut je nutné jízdenku přiložit, aby došlo k vyhodnocení nepřestupní jízdenky Ceny jízdenek (https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/ceny-jizdenek/jednotlive-elektronicke-jizdenky.html) - Elektronická přestupní jízdenka (obyčejná/zlevněná) přestupy je možné uskutečn...

Reklamace chybného odbavení na Kreditní jízdenky ve vozidle

Vyplněním reklamačního formuláře (https://odiska.cz/CardAnonymous/CardTicketOverviewAnonymous?CardType=2), případně na prodejnách jízdních dokladů DPO. Pokud bude reklamace shledána jako oprávněná, finanční vyrovnání se provádí prostřednictvím návratové transakce na elektronickou peněženku KREDITní jízdenky.