Reklamace chybného odbavení na Kreditní jízdenky ve vozidle

Vyplněním reklamačního formuláře, případně na prodejnách jízdních dokladů DPO. Pokud bude reklamace shledána jako oprávněná, finanční vyrovnání se provádí prostřednictvím návratové transakce na elektronickou peněženku KREDITní jízdenky.