Jak jsou označena vozidla MHD při výluce?

Vozidla jsou označena na vnějších informačních panelech:

označení vozidla MHD při výluceoznačení vozidla MHD při výluce

V něktéré části nebo v celé trase takto označené linky probíhá výluka. Z tohoto důvodu jede linka odklonem, popřípadě má zkrácenou trasu. Po dobu konání výluky jsou cestující ve voze informováni o změnách v dopravě akustickým hlášením.