Jak je to s odměnou za dopadení vandalů v MHD?

Dopravní podnik Ostrava a.s. chce oslovit tu cestující veřejnost, které není lhostejné ničení vozidel MHD. Nabízíme odměny těm občanům, kteří přispějí k odhalení pachatele vandalismu ve vozidlech hromadné dopravy osob Dopravního podniku Ostrava a.s.

Odměna spočívá v bezplatném poskytnutí kupónů popř. jízdenek podle výběru občana v hodnotě až do výše dlouhodobé roční nepřenosné jízdenky pro město Ostravu. Při posuzování výše odměny bude brána v úvahu výše způsobené škody, způsob a rozsah poškození, míra osobního podílu na zadržení pachatele apod. Odměna ve formě kupónů případně jízdenek bude občanovi předána ihned jakmile orgány činné v trestním řízení potvrdí, že jednání občana bylo příčinou (jednou z příčin) odhalení pachatele.