Jak jsou označeny posilové spoje?

Vozidla jsou označena na vnějších informačních panelech:

označení posilového spojeoznačení vozidla MHD při výluce

Takto označený posilový spoj jede před pravidelným spojem linky, kterou posiluje.