Nemůžete poučit své řidiče, aby zastavovali těsně u okraje zastávky?

Nízkopodlažní vozy tvoří zhruba čtvrtinu našeho vozového parku. Řidiče vedeme k tomu, aby v rámci technických možností zastavovali co nejblíže nástupních hran zastávek, a umožnili tak pohodlný nástup a výstup všem cestujícím Tato připomínka se však netýká jen práce řidičů, ale i stavebního provedení některých zastávek, které nejsou bohužel dokonale uzpůsobeny nízkopodlažním vozům. I přes tuto komplikaci nabízí nízkopodlažní vozy cestujícím nejlepší možnou variantu bezbariérové dopravy, kterou se snažíme i přes všechny problémy rozšiřovat a zkvalitnit. V případě, že situaci při nástupu či výstupu opravdu vyhodnotíte jako nebezpečnou, upozorněte na tuto skutečnost řidiče. Můžete jej také požádat o spuštění plošiny pro vozíčkáře, pokud to provozně-technické podmínky umožňují.