Při přepravní kontrole jsem neměl s sebou dlouhodobou jízdenku, musím platit pokutu?

Pokud nejpozději sedmý pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, předložíte dodatečně, spolu s osobním dokladem vydaným příslušným správním úřadem, platnou časovou jízdenku, průkaz opravňující k bezplatné přepravě, snižuje se tarifní přirážka na 40 Kč. Snížená přirážka musí být zaplacena současně s dodatečným předložením platného jízdního dokladu.