Kdy si po nástupu do vozidla musím zakoupit jízdenku?

Přepravní smlouva je uzavřena nejpozději tím, že cestující nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru, přístupného jen s platným jízdním dokladem (dále jen „nástup do vozidla“).

Přepravní smlouva je v souladu s podmínkou předchozí věty též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez platného jízdního dokladu a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla tím, že si zakoupí jednotlivou elektronickou jízdenku prostřednictvím elektronické peněženky ODISky, KREDITní jízdenky, nebo prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty.

Cestující je povinen před nástupem do vozidla mít jízdní doklad pro zamýšlenou přepravu a nesmí před případným zakoupením jednotlivé elektronické jízdenky ve vozidle zaujmout místo k sezení, bezdůvodně manipulovat se zavazadly nebo provádět jinou činnost nesouvisející s bezodkladným zakoupením jízdenky.

Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již přijatou platnou SMS jízdenkou ve svém komunikačním zařízení. SMS jízdenku cestující obdrží nejpozději do 2 minut od odeslání. V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení, z kterého byla SMS jízdenka odeslána, SMS jízdenku neobdrží, je povinen si zakoupit pro uzavření přepravní smlouvy jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již zaplacenou jízdenkou ve svém komunikačním zařízení prostřednictvím aplikace SEJF. Jízdenku cestující obdrží nejpozději do 2 minut po platbě. Nedojde-li k úhradě a jízdenka se nezobrazí v komunikačním zařízení, je cestující povinen si zakoupit pro uzavření přepravní smlouvy jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

V případě, že se chce cestující odbavit prostřednictvím elektronické jízdenky z aplikace MojeDPO, je povinen nastoupit do vozidla s již takto zakoupenou a platnou jízdenkou ve svém komunikačním zařízení. Za platnou jízdenku dle tohoto bodu je považována elektronická jízdenka, u níž započala její časová platnost. V opačném případě bude cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

V případě zakoupení elektronické jízdenky prostřednictvím aplikace ODISapka smí cestující nastoupit do vozidla až po započetí platnosti zakoupené elektronické jízdenky, tzn. po uplynutí ochranného časového intervalu. Jízdenky, které jsou již zakoupeny, ale neuplynul ochranný časový interval, nejsou považovány za platné. V případě zakoupení elektronické nepřenosné časové jízdenky dlouhodobé k ODISce v mobilu smí cestující nastoupit do vozidla až po započetí platnosti zakoupené elektronické jízdenky, tzv. taková jízdenka bude platná až za 30 minut od nákupu. V opačném případě bude cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.