Mám platnou dlouhodobou jízdenku a nevyužiji ji, je možno ji vrátit?

Podle Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. je možné požádat o vrácení jízdného za nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou jízdenku. Za vrácení jízdného se účtuje manipulační poplatek. Za nevyužitou dobu dlouhodobé časové jízdenky se vrací poměrná částka, a to ode dne uplatnění vrácení jízdného nebo uložení kuponu do úschovy - jízdné nelze vracet zpětně. Peněžní částku je však možné vyplatit pouze cestujícímu - majiteli originálu průkazu.

Vracení jízdného pořízeného k ODISce na prodejně jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s. se provádí na Dopravním Infocentru Ostrava, které je ve správě Koordinátora ODIS s.r.o., na adrese Dlouhá 3355/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle Tarifu ODIS. Vracení jízdného pořízeného k bezkontaktní platební kartě se provádí na prodejně jízdních dokladů (přepážka Distribuce) na stejné adrese. 

V případě, že se cestující nemůže osobně dostavit, může pověřit jinou osobu (např. manžela, manželku, otce, matku) k podání jízdního dokladu do úschovy v hlavní prodejně jízdních dokladů na Dlouhé ulici v Ostravě (poblíž Masarykova náměstí), a to do doby, než si vrácení jízdného bude moci vyřídit osobně. Může také zplnomocnit jinou osobu k převzetí finanční hotovosti za vrácené jízdné, je však nutné doložit úředně ověřenou plnou moc. V případě nezletilé osoby může jeho zákonný zástupce sám uplatnit nárok na vrácení jízdného, ale pouze s originálem průkazu, včetně kuponu, a občanského průkazu.