Návrh nového linkového vedení tramvajových linek

Proč zmizela linka č. 12 z Dubiny přes Náměstí Ova-Jih do Vítkovic k nemocnici?

Proč zmizela linka č. 12 z Dubiny přes Náměstí Ova-Jih do Vítkovic k nemocnici?

Proč nejede linka č. 10 z Dubiny přímo na Hranečník?

Hranečník je dostatečně kapacitně zajištěn páteřní linkou č. 8. Vedení další linky je neefektivní. Poptávka po přímém spojení těchto dvou lokalit je malá.

Proč nejede linka č. 6 z Výškovic přes Pavlovovu přímo do centra?

Přepravní nabídka linky č. 6 byla převedena do páteřní linky č. 2, čímž se výrazně zvyšuje efektivita provozu. Z pohledu přepravní výkonosti je dnešní linka č. 6 neefektivní.

Proč nejede linka č. 1 na Hlavní nádraží? Jaké je spojení z Dubiny na Hlavní nádraží?

Spojení z/na Hlavní nádraží jednou páteřní linkou (s intervalem 5 min.), doplněnou o linku č. 6, naprosto odpovídá tamní přepravní poptávce.

Jaké je spojení z Výškovic do FNO a VŠB-TUO?

Nejlepším řešením je přestup na zastávce Kotva na linku č. 7. Pokud chcete cestovat například až k FNO nebo VŠB-TUO, zkontrolujte si v jízdním řádu nebo vyhledávači spojení, některé spoje linky č. 7 jsou ukončeny na z. Poruba,vozovna.

Proč jede linka č. 7 do Zábřehu

Linka č. 7 je odkloněna do Zábřehu z důvodu dostatečné kapacity zajištěné do Výškovic linkami 2 a 10 a dále potřeby obsloužit tramvajovými spoji spádovou oblast této tramvajové tratě.

Jak se ze Zábřehu dostanu do Poruby?

Ze Zábřehu lze využít přímé spojení linkou č. 7 nebo autobusovou linkou č. 48.

Spojení Výškovic a Poruby už nemá přímý spoj, jak nyní cestovat?

Nejlepším řešením je přestup na zastávce Kotva na linku č. 7. Pokud chcete cestovat například až k FNO nebo VŠB-TUO, zkontrolujte si v jízdním řádu nebo vyhledávači spojení, některé spoje linky č. 7 jsou ukončeny na zastávce Poruba,vozovna.

Proč je spojení z terminálu Hranečník zajištěno pouze jednou linkou?

Na terminál Hranečník je nově vedena páteřní linka č. 8 s intervalem až 3 minuty ve špičce, což v součtu představuje více spojů než dosud. Na přestupní zastávce Karolina je poté možné komfortně přestoupit na další linky.

Jak mám jet z Dubiny do Poruby?

Je potřeba využít linku č. 4 a přestoupit na zastávce Svinov,mosty na páteřní linku č. 8, která jezdí ve špičce v 3minutovém intervalu. Dále je možno využít přestup na Náměstí Ova-Jih nebo Poliklinice na linku 78 a 48.

Jak se nyní dostanu z oblasti zastávek Rodimcevova, Kpt. Vajdy, Rodinná, Nádraží Vítkovice do centra města, když tudy nejezdí linka č. 6?

Spojení je zajištěno s přestupem na linku č. 6 na zastávce SPORT ARÉNA, případně na páteřní linku č. 2 na zastávce Zábřeh,vodárna. Z Kpt. Vajdy je také možné rychlé spojení linkou č. 10 na J. Kotase s přestupem na páteřní linku č. 1 směr centrum.

Centrum města, konkrétně ulice Nádražní, nemá přímé spojení s Porubou, jako mělo doposud.

Ulice Nádražní má přímé spojení s nejlidnatějším ostravským městským obvodem Ostrava – Jih, a to páteřními linkami č. 1 a 2. Vedení dalších linek po Nádražní ulici by znamenalo výrazné nadhodnocení potřebné kapacity. Spojení Poruby a cílů na Nádražní ulici je v novém modelu zajištěno komfortním přestupem na zastávce Karolina, a to mezi dvěma páteřními linkami s velmi hustým intervalem, čekací doba tedy bude ve špičce max. 2 minuty.

Jak se dostanu z Martinova do centra města. A proč je z konečné Martinov spojení zrovna s Dubinou?

Spojení spádové oblasti tratě z Martinova s centrem města je nově zajištěno s přestupem na zastávce Svinov,mosty, a to na páteřní linku č. 8, která jezdí ve špičce v 3minutovém intervalu. Linka č. 4 přitom bude navíc jezdit v četnějším intervalu než doposud. Linku č. 4 je nutné vnímat nikoli jako spojení Martinova s Dubinou, ale jako spojení dvou oblastí s páteřními linkami.

Proč se linka č. 15 přečíslovala na 10? A neměla by vyjíždět spíše z konečné Zábřeh než z Výškovic?

- Důvodem nového označení linky je pouze dosažení kontinuální číselné řady linek v nově navrženém modelu bez vynechaných čísel. - Odklon linky do Zábřehu by znamenal další přestup pro cestující pohybující se v rámci obvodu Jih v relaci Výškovice-Dubina. Především v relaci Výškovice – Hrabůvka v minulosti došlo k výraznému omezení vnitroobvodových autobusových spojů. - Nepohodlí přestupu se nevyřeší, ale pouze přesune na jinou, množinu cestujících. Vedení linky 10 do Zábřehu by také znam...

Neexistuje přímé spojení Hotel Bělský les a ÚMOb Jih s centrem Ostravy. Přestup na „Vodárně“ je velmi nekomfortní, přestup na J. Kotase je sice lepší, ale občané se cestou vlastně od centra vzdalují.

- Ano, neexistuje přímé spojení - jako v řadě dalších lokalit. Poptávka je v této konkrétní relaci malá. Možné spojení s přestupem je zmíněno v dotazu, navíc v době špičky se nabízí spojení linkami č. 3 a 2 s přestupem ve Vítkovicích. - Cestovní doba původní linkou 12 z ÚMOb Jih přes Vítkovice na Karolinu činila 21 minut. V novém modelu činí spojení z ÚMOb Jih s přestupem na J. Kotase na Karolinu rovněž 21 minut, a to včetně čekání na přestup 3 až 4 minuty. - V případě přímého spojení z...

Linky 3 a 4 spojují obě Dubinu a Martinov. Proč alespoň jedna z nich nejede až na Vřesinskou, čímž by se zachoval přímý spoj Dubina - Poruba

- Linky č. 3 a 4 fungují ve směru do Poruby jako napájecí linky na páteřní linku 8. Jejich přímá vazba Jih - Martinov nebyla v návrhu primárním cílem. - Odklon linky č. 3 z Martinova na Vřesinskou znamená neefektivní navýšení kapacity v úseku Svinov – Vřesinská. Na Vřesinskou je vedena páteřní linka 8, navíc doplněná o linku 7. - Vedení linky č. 3 na Vřesinskou by znamenalo ztrátu nového standardu obsluhy spádového území v okolí tratě do Martinova (5minutový interval) a oblast by byla z...

Linka 7, se teď vyhýbá velkým sídlištím (zastávkám Horymírova a Karpatská Tylova, Jugoslávská) i zast. Obchodní centrum. Proč linka 7 zajíždí k nádraží Vítkovice po ul. Pavlovova a nevede v dosavadní trase?

- Obsazenost linky 7 na ulici Výškovické ve směru do Poruby se v ranní špičce (zatížený směr) pohybuje kolem 25 %, mimo špičku i méně. Tato obsazenost je konstantní a na zastávkách Zábřeh OC, Horymírova a Karpatská neevidujeme žádný měřitelný nárůst. Z toho jednoznačně vyplývá, že poptávka po přepravě z této oblasti do Poruby je minimální. - Vedení linky č. 7 přes zastávku Horymírova by znamenal úplnou ztrátu obsloužení Nádraží Vítkovice. Návrat vedení linky 7 do Výškovic (namísto navržen...