Pro koho je akce určena?

ODISku bez poplatku za vydání lze vyřídit pouze pro děti narozené v letech 2015 a 2016, tj. pro účely kampaně se za prvňáčka považuje dítě/žák narozené v letech 2015 a 2016.