Je pravda, že o víkendu může na 24hodinovou jízdenku cestovat až 5 cestujících?

Ano, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a v době od 1. července do 31. srpna ve všech kalendářních dnech může cestovat na jednu obyčejnou 24hodinovou jízdenku až 5 osob – z toho maximálně dvě osoby starší 15 let. Pro 5 dospělých cestujících máme také v Ostravě 24hodinovou jízdenku skupinovou. Obě uvedené jízdenky platí pro tarifní oblast OSTRAVA XXL.