Linky 3 a 4 spojují obě Dubinu a Martinov. Proč alespoň jedna z nich nejede až na Vřesinskou, čímž by se zachoval přímý spoj Dubina - Poruba

  • Linky č. 3 a 4 fungují ve směru do Poruby jako napájecí linky na páteřní linku 8. Jejich přímá vazba Jih - Martinov nebyla v návrhu primárním cílem.
  • Odklon linky č. 3 z Martinova na Vřesinskou znamená neefektivní navýšení kapacity v úseku Svinov – Vřesinská. Na Vřesinskou je vedena páteřní linka 8, navíc doplněná o linku 7.
  • Vedení linky č. 3 na Vřesinskou by znamenalo ztrátu nového standardu obsluhy spádového území v okolí tratě do Martinova (5minutový interval) a oblast by byla znevýhodněná vůči jiným srovnatelným sídlištním celkům.