Za jak dlouhou dobu od zakoupení je dlouhodobá jízdenka na platební kartě platná?